REGULAMIN SCHADZKA.COM


1. Schadzka.com jest serwisem towarzyskich ogłoszeń internetowych
2. Użytkownik wpisując swoje dane do zasobów serwisu schadzka.com oświadcza, iż zapoznał się z poniższym regulaminem i będzie go przestrzegał.
3. Wpisując dane osobowe na stronie schadzka.com użytkownik wyraża zgodę na publikowanie ich w Internecie oraz otrzymywanie informacji reklamowo-marketingowych od schadzka.com. Wpisywanie danych jest dobrowolne.
4. Osobami uprawnionymi do korzystania z serwisu schadzka.com są osoby pełnoletnie.

Obostrzenia formalno-prawne

5. Serwis schadzka.com nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy uczestnikami rynku, którzy korzystają z naszych zasobów. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na naszych stronach spoczywa na użytkowniku serwisu. Schadzka.com nie jest oferentem, a jedynie przestawia informacje o ofertach i oferentach.
6. Informacje zawarte na stronach serwisu schadzka.com mogą być wykorzystany tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Treść ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania ogłoszeniodawcy będą przekazywane odpowiednim organom ścigania.
7. Prezentowanie, transmisja, ujawnianie i przechowywanie w serwisie schadzka.com treści bądź materiałów niezgodnych z prawem polskim lub międzynarodowym jest zabronione. Rozumiemy przez to między innymi materiały patentowe, chronione prawem autorskim, materiały obsceniczne, obraźliwe, łamiące prawo do prywatności, nawołujące do nienawiści rasowej, etnicznej wyznaniowej, itp., propagujących przemoc, bądź niezgodne z ogólnie przyjętą netykietą.
8. W przypadku, gdy wywiąże się spór pomiędzy uczestnikami transakcji w której pośredniczył serwis schadzka.com, rezerwujmy sobie prawo do nie uczestniczenia w tym sporze.

Przeniesienie odpowiedzialności.

9. Załoga serwisu schadzka.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
a. treść ogłoszeń oraz linki do zasobów ujętych w treści ogłoszenia,
b. zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych,
c. za to w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w serwisie schadzka.com zostaną wykorzystane,
d. funkcjonowanie serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje.
e. niewygody i dyskomfort psychiczny spowodowany zamieszczeniem ogłoszenia jako żartu, bądź celowo przez osoby trzecie. W takim przypadku proszę skontaktować się z Adminem, postaramy się niezwłocznie usunąć takowe ogłoszenie w najkrótszym możliwym czasie.

10. Rezerwujemy prawo do:
a. usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem,
b. modyfikowania niniejszego regulaminu,
c. czasowego przerywania pracy serwera,
d. zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych.
randki internetowe | oprogramowanie sklepu internetowego | darmowe fora dyskusyjne bez limitów - załóż darmowe forum

rezygnacja z biuletynu informacyjnego - usuń dane z systemu

reklama


za treść ogłoszeń serwis schadzka.com nie ponosi odpowiedzialności